Varso Place w Warszawie

Lokalizacja

Warszawa

Produkt

Powierzchnia

Wykonany został natrysk tynku akustycznego na spocznikach klatek schodowych oraz w przestrzeni fitness na stropach i instalacjach.