Nastawnia w Białej Rawskiej

Lokalizacja

Biała Rawska

Produkt

Powierzchnia

4000

Przejazd transportu kolejowego w większości generuje drgania przenoszone gruntem i wpływające na okoliczne nieruchomości. W celu ograniczenia ich przenoszenia na budynek nastawni kolejowej, umiejscowionej ok 10m metrów od torów, wykonaliśmy pełno-powierzchniową wibroizolację całego budynku materiałem Sylomer firmy Getzner. Maty te zostały rozłożone „na mijankę”, a ich łączenia sklejone taśmą budowlaną. Wszelkie rury i wypusty również musiały zostać zabezpieczone. Cała płaszczyzna została dodatkowo przykryta folią PE, co nie jest konieczne – dzięki uszczelnieniu łączeń, często wylewa się fundamenty już bezpośrednio na matę.

Ciekawostką jest fakt, iż po wykonaniu prac i postawieniu budynku, zostały przeprowadzone badania wpływu drgań kolejowych na budynek nastawni przez Pana Profesora Krzysztofa Stypułę z Politechniki Krakowskiej. Ich wyniki potwierdzają sensowność i skuteczność tego rozwiązania. Pan Profesor stwierdził w dokumencie, iż po zastosowaniu maty wibroizolacyjnej wpływ drgań na konstrukcję budynku stał się pomijalny, a wykonane analizy:
„(…) pozwoliły w istotny sposób skrócić czas wyłączenia torów z eksploatacji w okresie wykonywanych robót, przy równorzędnym, a nawet lepszym, od pierwotnego projektu, zabezpieczeniu budynku nowej nastawni przed drganiami. Nie do pominięcia zostaje również aspekt ekonomiczny nowej koncepcji wibroizolacji; uzyskano bowiem obniżenie kosztów wynikające zarówno ze zmniejszenia ilości materiałów wibroizolacyjnych, jak i ze wspomnianego skrócenia czasu wykonywania prac torowych.”

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:
http://www.przeglad.komunikacyjny.pwr.wroc.pl/06_2017/PK_06_17.pdf