Wibroizolacja

Współczesny świat zwraca coraz większą uwagę na działania prewencyjne i profilaktyczne w zakresie ograniczenia hałasu i wibracji. Negatywnym skutkom zapobiega się stosując odpowiednie materiały tłumiące. Efektywna wibroizolacja sprzyja ochronie zdrowia i mienia – człowiek narażony jest bowiem na tzw. zespół wibracyjny, a maszyny czy budynki mogą zostać poważnie uszkodzone. Źródłem drgań i hałasu w mieście są m.in. samochody, tramwaje oraz pociągi. Z kolei w budynku hałas generowany jest przez mieszkańców lub używane przez nich urządzenia. By można było w nim komfortowo mieszkać czy pracować, budynek powinien być izolowany od bodźców zewnętrznych oraz wytłumiony wewnątrz. Maszyny emitujące drgania czy hałas powinny być odizolowane od otoczenia, tak by drgania nie przenosiły się dalej. Należy też zadbać o maksymalne tłumienie generowanego przez nie hałasu.

Wibroizolacja proponowana przez firmę Getzner Werkstoffe jest bardzo skuteczna. Getzner Werkstoffe to lider w zakresie innowacyjnych rozwiązań przeciwwibracyjnych. Zastosowane przez firmę technicznie zaawansowane poliuretany w znacznym stopniu tłumią drgania i hałas.

Wibroizolacja - czym jest?

Wibroizolacja to szereg działań mających na celu wytłumienie drgań. Izolacja drgań jest niezbędnym działaniem prewencyjnym, które ma zapobiegać negatywnym skutkom na organizm człowieka (powstawanie zespołu wibracyjnego), jak również na maszyny czy konstrukcje. Wibroizolacje to ochrona, zarówno zdrowia, jak i mienia. Sprawdź rozwiązania, które zapewniają skuteczną redukcję drgań.

Wibroizolacja - czynna i bierna - na czym polega?

Wibroizolacja czynna to zabiegi polegające na zminimalizowaniu przenoszenia się drgań z ich źródła na otoczenie. Działania przeciwwibracyjne koncentrują się na odizolowaniu źródła drgań od otoczenia. W tym przypadku w największym możliwym stopniu ogranicza się przenoszenie drgań z maszyn, urządzeń czy pojazdów na otoczenie tj. stropy, ściany lub fundamenty budowli. Należy pamiętać, że całkowite wyeliminowanie drgań jest niemożliwe. Do izolacji czynnej zazwyczaj używa się różnego rodzaju podkładów sprężysto-tłumiących. Są one wykonywane są z materiałów takich jak korek, guma, tworzywa sztuczne.

 

Wibroizolacja bierna to metody ograniczania przenoszenia drgań z podłoża na chroniony obiekt. Przykładem jest stosowanie resorów w pojazdach, których zadaniem jest poprawa komfortu jazdy pasażerów.

Wibroizolatory - do czego służą?

Wibroizolator – definicja mówi, że jest to element sprężysty umieszczony pomiędzy urządzeniem a podłożem. Jego zadaniem jest wytłumienie drgań emitowanych przez urządzenie i przenoszonych na podłoże lub odwrotnie.

Firma Astona Polska jest oficjalnym dystrybutorem mat wibroizolacyjnych – lidera w zakresie rozwiązań przeciwwibracyjnych na świecie. Oferujemy maty wibroizolacyjne przeznaczone do stosowania w miejscach, w których często generowane są bardzo silne drgania. Nasze produkty są odpowiednie do izolowania wibracji powstających na skutek działania maszyn. Powstrzymują też drgania oddziałujące na budynki, fundamenty i posadzki. Maty wibroizolacyjne skutecznie tłumią pionowe i poziome drgania. Dobrze radzą sobie z minimalizowaniem hałasu i wibracji powstających w wyniku zwykłego użytkowania budynku, jak na przykład słuchania muzyki, chodzenia po schodach. Produkty Getzner umożliwiają spokojny sen i wypoczynek, co przekłada się na zmniejszenie stresu.

Mogą być stosowane:

 • w budownictwie (jako izolacja fundamentów, ścian i stropów),
 • jako izolacja drgań wygenerowanych przez maszyny,
 • jako wytłumienie posadzek (na przykład w supermarketach, studiach fitness).
 
 

Materiał poliuretanowy o właściwościach tłumiących drgania jest gwarancją skutecznej amortyzacji. Produkujemy elastomer o różnych gęstościach, w zależności od potrzeb klienta. Maty Getzner wykazują wysoką odporność na obciążenia i wygniecenia. Dodatkowo wibroizolatory nie reagują ze związkami chemicznymi używanymi w budownictwie. Materiały wibroizolacyjne nie przewodzą prądu elektrycznego i nie pylą. Są również odporne na pleśnienie. Żywotność oferowanych produktów to nawet 50 lat.

Przy rozwiązywaniu problemów z hałasem przenoszonym drogą materiałową stawiamy na skuteczne sposoby tłumienia drgań – sprawdzone rozwiązania najwyższej jakości produkowane przez firmę Getzner®. W niezliczonych produktach i elementach konstrukcyjnych materiały o właściwościach izolujących bądź tłumiących drgania zapewniają lepsze działanie i większy komfort. Elastyczne okładziny czy powłoki, tłumiki i inne indywidualnie zaprojektowane komponenty podwyższają jakość i żywotność kompleksowych elementów przemysłowych. W inżynierii budowlanej możemy wyróżnić trzy główne aspekty izolacji od wibracji, mianowicie:

 • wibroizolacja budowli,
 • wibroizolacja elementów,
 • wibroizolacja maszyn i urządzeń.
 
 

Wibroizolacja maszyn może być wykonywana wewnątrz urządzeń, można również stosować wykonane z gumy podkładki antywibracyjne pod maszyny. Gumowe podkładki dostępne są w różnych wielkościach, które są dobierane odpowiednio do obciążenia. Z kolei wibroizolatory sprężynowe stosowane są do posadowienia takich urządzeń jak: kruszarki, wentylatory, klimatyzatory, pompy, głośniki oraz inne emitujące niskie częstotliwości drgań. Zalety, jakie posiada wibroizolator sprężynowy to: niska wysokość, swoboda wychyłu również w poziomie, niska częstotliwość drgań własnych oraz trwała i zwarta budowa.


Izolacja budowli

 

Wibroizolacja budowli polega na oddzieleniu budynków od niepożądanych dźwięków materiałowych. W związku z postępującą urbanizacją, coraz więcej budynków powstaje na działkach narażonych na drgania. Ich źródłem są często pobliskie tory kolejowe, ulice lub sąsiadujące obiekty przemysłowe. Bez podjęcia odpowiednich działań, te budynki nie są w żaden sposób chronione przed drganiami z bezpośredniego otoczenia: Wewnątrz budynku powstają niepożądane, a częściowo także niedopuszczalnie silne wstrząsy. Wzrasta wtórne ciśnienie akustyczne w powietrzu, ponieważ drgania wzbudzają takie elementy jak stropy czy ściany. Te zewnętrzne czynniki wpływają negatywnie na jakość życia i pracy w budynku.


  Izolacja budynków / Getzner folder


Izolacja schodów i podestów


Wibracje elementów budowlanych to kolejny problem, z którym mierzy się aktualnie wiele firm deweloperskich i inwestorów. W budynku toczy się bardzo zróżnicowane życie. Oprócz odpoczynku i pracy, życie oznacza także ruch, który w budynkach często może być przyczyną problemów. Doskonałym przykładem jest ruch pieszy, podczas którego generowany jest hałas, który może być przenoszony jako dźwięk materiałowy do sąsiednich pomieszczeń. Wyjątkowo częstym, choć jednocześnie łatwym do uniknięcia, zakłóceniem są „hałasy” dobiegające z klatki schodowej. Dźwięk jest przenoszony przez przylegające ściany i stropy. Aby ochronić mieszkańców przed zbędnym hałasem, należy albo zredukować poziom zakłóceń, albo ograniczyć ich przenoszenie. Pod względem technicznym sensowne jest przy tym ograniczenie przenoszenia przez elastyczne odizolowanie biegów schodowych i ich podestów. Najnowszym produktem rozwiązującym te problemy jest izolacja SB 10 firmy Getzner. Jest to mata izolacyjna złożona z dwóch rodzajów materiałów, odpowiednio docięta i przygotowana do podklejenia pod biegi schodowe. Dzięki takiej warstwie uzyskujemy zwiększenie izolacyjności od dźwięków uderzeniowych o 31dB. Dodając do tego bardzo prosty montaż uzyskujemy idealne rozwiązanie problemów przenoszenia kroków, uderzeń, wibracji z klatek schodowych na otaczające powierzchnie mieszkaniowe lub biurowe.


 Izolacja podestów i podłóg / Getzner folder

 

Izolacja maszyn i urządzeń


Oprócz hałasu zewnętrznego i hałasu wywołanego bytem ludzi, mamy często także do czynienia z hałasem wytwarzanym przez różnego rodzaju maszyny i urządzenia. Nowoczesne budynki w swojej strukturze i wyposażeniu są coraz bardziej zintegrowane pod tym kątem. Również budownictwo lekkie – przede wszystkim konstrukcje betonowo-stalowe z wielkopołaciowymi, szklanymi elewacjami są bardziej czułe na drgania. Potęgują one i przekazują dalej dźwięki materiałowe generowane przez zainstalowane w nich urządzenia. Jeśli urządzenia te są w ruchu, przenoszą drgania dalej, gdzie poprzez ciała stałe, takie jak grunt i ściany są jako dźwięki materiałowe przekazywane na inne części budynku. Ludzie odczuwają je jako wibracje lub hałas. Zwłaszcza w miejscach, gdzie wiele osób spotyka się razem, drgania wpływają negatywnie na jakość pracy i życia. Zasięgnięcie porady specjalistów od wibroizolacji w fazie projektowania, pomaga ograniczyć koszty: odpada większość dodatkowych nakładów związanych z doposażeniem stanu istniejacego. Wynikiem tego są większy spokój , funkcjonalność i lepsze samopoczucie.


  Izolacja urządzeń i maszyn / Getzner folder

Główne produkty

Sylomer ®, Sylodyn ®, Sylodamp ®

 

Wibroizolacja, izolowanie od drgań, tłumienie drgań, wytłumianie drgań, ochrona przed drganiami, wibroakustyka, izolacja fundamentów maszyn, podkładki antywibracyjne, elastomery, maty antywibracyjne, maty ochronne, pasy antywibracyjne, izolacja biegów schodowych, ochrona budynków od drgań, ochrona budowli, zabezpieczenie budowli przed drganiami, zabezpieczenie budynków,izolowanie lądowisk.

 

Acoustic Floor Mats (maty AFM)

 

Izolacja dźwiękowa podłóg, izolacja od dźwięków uderzeniowych, izolacja posadzek, wyciszanie podłóg, wyciszanie posadzek, wytłumianie podłóg, wytłumianie posadzek, tłumienie dźwięków uderzeniowych.

 

Acoustic Floor Blocks (bloczki AFB)

 

Izolacja od drgań i dźwięków uderzeniowych podłóg. Stosowane najczęściej na przestrzeniach fitness. Rozwiązanie punktowe z wypełnieniem/bez wypełnienia między bloczkami. Pod wszelkiego rodzaju podłogi posiadające rozwiązanie szalunkowe (rozkładające obciążenie równomiernie na bloczki).

 

Podkłady SB10

 

Podkłady pod podesty i biegi schodowe. Stosowane głównie w budownictwie mieszkaniowym na klatkach schodowych.

Wibroizolacja - Getzner

Osoba kontaktowa:

mgr inż. akustyk Piotr Franiek
tel.+48 732 922 622
biuro@baukustik.com

Wibroizolacja Getzner Werksoffe®

Skuteczną redukcję drgań i hałasu zapewniają zaawansowane technologicznie materiały Getzner Werkstoffe. Należą do nich przede wszystkim maty wibroizolacyjne oraz wibroizolatory sprężynowe.

Maty wibroizolacyjne Getzner®

Maty wibroizolacyjne wykonane są z innowacyjnych poliuretanów. Tworzywa te mają niezwykłe właściwości. Skutecznie odseparowują budynek od źródeł niepożądanych drgań i hałasu. Należą do nich opatentowane przez firmę Sylomer®Sylodyn® oraz HRB_HS Sylodyn® przeznaczony do dużych obciążeń. To materiały bardzo elastyczne, sprężyste, amortyzujące i skutecznie tłumiące hałasy. Elastomery Sylomer® i Sylodyn® są uniwersalne. Sprawdzają się w każdych okolicznościach – nawet w skrajnych warunkach.

Maty firmy Getzner® skutecznie tłumią drgania pionowe i poziome. Charakteryzuje je wysoka odporność na obciążenia i wgniecenia. Materiały nie wchodzą w reakcję ze związkami chemicznymi. Nie przewodzą prądu elektrycznego. Są odporne na pleśnienie. Ich żywotność sięga nawet 50 lat.

Rozwiązania te są stosowane między innymi w następujących celach:

 • posadowienie budynków (łożyskowanie pasowe lub pod całą powierzchnią),
 • izolowanie ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnych,
 • łożyskowanie ścian i stropów,
 • izolowanie schodów,
 • izolacja drgań wytwarzanych przez maszyny,
 • wytłumienie posadzek w supermarketach, studiach fitness.

Wibroizolacja budynków

Wibroizolacja budynków powinna być uwzględniona już na etapie projektu. Getzner® oferuje w tym zakresie kompleksową usługę doradztwa. Od studium wykonalności i dobór materiałów, przez rozwiązania konstrukcyjne oraz doradztwo w zakresie montażu. Profesjonalne ekspertyzy przeprowadzone na etapie projektu pozwalają na optymalne zastosowanie materiałów wibroizolacyjnych. Warto skorzystać z wiedzy i infrastruktury badawczej firmy Getzner® przy tworzeniu koncepcji izolacji drgań i wyboru odpowiednich materiałów.

Wibroizolacja schodów i podestów

Hałasy dobiegające z klatki schodowej są bardzo uciążliwe. Ochrona mieszkańców polega głównie na ograniczeniu przenoszenia hałasu. Najnowszym produktem jest izolacja SB 10. Mata złożona z dwóch różnych materiałów działa fenomenalnie. SB 10 zwiększa izolacyjność o 31 dB. Montaż jest prosty i nieskomplikowany. Matę podkleja się do biegów schodowych.

Wibroizolatory sprężynowe

Urządzenia generujące hałas i drgania niskiej częstotliwości jak agregaty, wentylatory czy pompy powinny być posadowione tak, by maksymalnie ograniczyć przenoszenie wibracji. Bardzo skuteczne są tu wibroizolatory sprężynowe. Wibroizolatory ze sprężyną stalową z serii Isotop® mają trwałą i zwartą budowę. W ofercie są izolatory przeznaczone do różnych obciążeń. Wibroizolatory Isotop® wyposażone są dodatkowo w przekładki tłumiące z Sylomeru® i Sylodynu®. Przy dużych obciążeniach stosowany jest Sylomer®HD.

Wibroizolacje - wybrana lista referencjna

 1. Podesty izolacyjne w Gdański Business Center w Warszawie
 2. Podkłady izolacyjne pod posadzki w Galerii Północnej w Warszawie
 3. Fitness CityFit w Wałbrzychu
 4. Fitness CityFit w Warszawie
 5. Izolacje maszyn w fabryce IKEA w Wielbarku
 6. Wibroizolacja nastawni kolejowej w Białej Rawskiej
 7. Wibroizolacja nastawni kolejowej w Pilichowicach

Tabela zastosowań materiałów wibroizolacyjnych