Snowflake w Warszawie

Lokalizacja

Warszawa

Produkt

Sonaspray®

Powierzchnia

2300 m2

Tynk akustyczny został wykonany na całej powierzchni stropu najemcy w biurze. Po jego wykonaniu oraz całkowitym wyschnięciu natrysku klient zdecydował na własną rękę pomalować natryskowo sufit w jednym pomieszczeniu licząc się z lekką stratą pochłaniania dźwięku w tej przestrzeni.